Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 19 Αυγούστου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός Διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2013)”
Θέμα 2ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οδοποιία 2006” (Δ.Ε. Μεσολουρίου)
Θέμα 3ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση οδών Τ.Δ. Κοκκινιάς Πολυδένδρου”

Θέμα 4ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση – Επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο ομβρίων”

Θέμα 5ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης δυτικού τμήματος του Δήμου”

Θέμα 6ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος”

Θέμα 7ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια Κούρβουλο Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών”
Θέμα 8ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”.

Θέμα 9ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση – Αναβάθμιση οικισμού Φιλιππαίων”

Θέμα 10ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Δημοτική οδοποιία Γόργιανης”.

Θέμα 11ο
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου στη θέση Πηγαδάκια Οικισμού Πόρου”

Θέμα 12ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών δυτικού τμήματος”

Θέμα 13ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση βελτίωση καλντεριμιών” (Δ.Ε. Σαμαρίνας).

Θέμα 14ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  “Επισκευή κεντρικής θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων (έτους 2011)”

Θέμα 15ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 16ο
Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για τη συνέχιση της Υπόγειας εκμετάλλευσης κοιτάσματος χρωμίτη εντός των Οριστικών Μεταλλευτικών Παραχωρήσεων ΟΠ18 και ΟΠ19 του Νότιου Βούρινου στη θέση “Αετοράχη” Τ.Κ. Ποντινής της Δ.Ε. Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών. 

Θέμα 17ο
Διόρθωση της αριθμ. 323/2015 απόφασης του Δ.Σ. αναφορικά με την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του έργου “Αποκατάσταση της γέφυρας του Σπανού στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών”

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Θέμα 18ο
Ψήφιση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού – Α' φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Γρεβενών 2015-2019.

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 19ο
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης ”Επιχείρηση προσφοράς, υπηρεσιών διαδικτύου, εντός καφενείου” (αίτηση Γεωργίου Τζάτσου)
Θέμα 20ο
Πίνακας Νομέων Τ.Κ. Μεσολουρίου


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 21ο
Επικαιροποίηση του προϋπολογισμού της μελέτης, για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2016, λόγω αλλαγής των συντελεστών του Φ.Π.Α. 
Θέμα 22ο
Κήρυξη εκπτώτου της εγγύησης του τελευταίου πλειοδότη του δημοτικού ακινήτου “Αναψυκτήριο” στο πάρκο Μεράς της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών και έγκριση επανάληψης της Δημοπρασίας.
Θέμα 23ο
Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το υπόλοιπο του έτους 2015.
Θέμα 24ο
Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Περιβολίου Δήμου Γρεβενών (Αίτηση Νικολάου Κουβάτα του Ευαγγέλου)
Θέμα 25ο
Μείωση μισθώματος δημοτικής έκτασης (μάντρα οικοδομικών υλικών) στην Τ.Κ. Μυρσίνης του Δήμου Γρεβενών (αίτηση Τεχνικής Εμπορικής Εταιρείας Αφοι Χαρίσου Παπανίκου & ΣΙΑ ΙΚΕ)
Θέμα 26ο
Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δήμου Γρεβενών
Θέμα 27ο
Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Πηγαδίτσας Δήμου Γρεβενών
Θέμα 28ο
Παραχώρηση χρήσης κτιρίων στο Γεωπάρκο Τηθύος (αίτηση του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας)
Θέμα 29ο
Μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης οχημάτων

Ειδικά θέματα
Θέμα 30ο
Αδελφοποίηση Τοπικής Κοινότητας Τρικώμου Δήμου Γρεβενών και Κοινότητας Τρικώμου Κύπρου
Θέμα 31ο
Ορισμός μελών της επιτροπής για την κρίση καλλιτεχνικής αρτιότητας  αναφορικά με τη δωρεά προτομής του Μακεδονομάχου καπετάν Αρκούδα από την κ.  Βουτσά – Αγορογιάννη Χάιδω του Ζήση στην Τ.Κ. Σαμαρίνας και καθορισμός του χώρου τοποθέτησής της.
Θέμα 32ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 16/2015 απόφαση - εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτηση Ντεμάι Εντλίρ)
Θέμα 33ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτηση Ευθυμίου Τσακνάκη)
Θέμα 34ο
Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γρεβενών (αριθμ. Απόφασης 18/2015 Ε.Π.Ζ.).


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Αναζήτηση εργασίας

Δημοφιλείς αναρτήσεις