Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση - Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 31η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο
Συμμετοχή του Δήμου Γρεβενών στην υποβολή πρότασης “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών” στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου) θεματική περιοχή “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”.
Θέμα 2ο
Παράταση προθεσμίας του έργου: Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός Διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2013)”
Θέμα 3ο
Παράταση προθεσμίας του έργου: “Ύδρευση οικισμού Ποντινής”
Θέμα 4ο
Παράταση προθεσμίας του έργου: “Διαμόρφωση ανάπλαση ρέματος Δ.Δ. Κρανιάς”
Θέμα 5ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ εκτέλεσης του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Κυδωνιών Δ.Ε. Αγίου Κοσμά Δ. Γρεβενών”
Θέμα 6ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών πόλης Γρεβενών (έτους 2014)”
Θέμα 7ο
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφορών οδών ορεινών κοινοτήτων”
Θέμα 8ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Πολυνερίου”
Θέμα 9ο
Επέκταση Δικτύου ηλεκτροφωτισμού
Θέμα 10ο
Υλοτομία δασικού τμήματος 8 δημοτικού δάσους Γόργιανης πρώην Δήμου Γόργιανης
Θέμα 11ο
Υλοτομία δασικού τμήματος 14 δημοτικού δάσους Φιλιππαίων πρώην Κοινότητας Φιλιππαίων.


Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Θέμα  12ο
Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση του Προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 130.000,00 € από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. (Π.Α.Α. 2007-2013) για την εκτέλεση του έργου: “Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”


    Αυτοτελές Τμήμα Μαθητικής Εστίας
Θέμα 13ο
Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Παρακολούθησης της Μαθητικής Εστίας (Άρθρο 15 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας)
Θέμα 14ο
Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της Υπηρεσίας καθαριότητας της Μαθητικής Εστίας.
Θέμα 15ο
Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της Υπηρεσίας νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας.


    Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 16ο
Αυτεπάγγελτη παράταση επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δοτσικού, αίτησης Παπαϊωάννου Ιωάννη.
Θέμα 17ο
Παράταση επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πολυνερίου, αίτησης Μαρίας Κεχαγιά σύζυγος Χρήστου Βίδρα.
Θέμα 18ο
Παράταση επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Βάρης της Τ.Κ. Έξαρχου μέχρι τη λήξη της δωδεκαετίας, αίτησης Παπαγιάννη Θεοδώρα.
Θέμα 19ο
Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Και Αμφισβητήσεων για το έτος 2015 και εφεξής.
Θέμα 20ο
Έγκριση μελετών και δαπανών και καθορισμός του τρόπου διενέργειας των διαγωνισμών για το έτος 2014-2015.


    Ειδικά Θέματα
Θέμα 21ο
Υπόμνημα προς συζήτηση της “Λαϊκής Συσπείρωσης” με αντικείμενο: “Μέτρα προστασίας των ανέργων”


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις