Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα   1ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή γηπέδων 5Χ5”

Θέμα  2ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση χαλικοστρωμένων δρόμων νοτίου τμήματος Δήμου Γρεβενών” Α.Μ. 37/2006

Θέμα  3ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση – βελτίωση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Γρεβενών” Α.Μ. 39/2013

Θέμα  4ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση – βελτίωση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Αγίου Κοσμά” Α.Μ. 41/2013

Θέμα  5ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση αδιαμόρφωτων χώρων” Α.Μ. 79/2013

Θέμα  6ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας κάθετης σήμανσης οδών πόλης Γρεβενών” Α.Μ.80/2013

Θέμα  7ο
Γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2016

Θέμα  8ο
Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41€ χωρίς Φ.Π.Α. για το έτος 2016

Θέμα 9ο
Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής μικρών έργων – εργασιών συντήρησης δαπάνης μέχρι 5.869,41€ χωρίς Φ.Π.Α. για το έτος 2016

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 10ο
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Οπωροκηπευτικά” στον κ. Ηλία Καρτσιούνη  του Ιωάννη

Θέμα 11ο
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Γρεβενών

Θέμα 12ο
Απαγόρευση  βοσκής Δημοτικού δάσους Καλοχίου περιόδου 2016-2025

Θέμα 13ο
Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τη διαχειριστική μελέτη “Συνιδιόκτητου δάσους Μικροκλεισούρας” περιόδου 2016-2020 Τ.Κ. ΚνίδηςΔιεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα  14ο
Αποδοχή αίτησης παραίτησης τακτικού μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης και αντικατάσταση αυτού

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 15ο
Ανατροπή των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης, που δεν εκτελέσθηκαν εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2015

Θέμα 16ο
Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών (αίτημα κας Θεοδώρας Πρίντζα)

Θέμα 17ο
Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών (αίτημα ΔΕΔΔΗΕ)

Θέμα 18ο
Τροποποίηση μισθωτικών συμβάσεων (αίτημα ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχής Κοζάνης)

Θέμα 19ο
Κήρυξη εκπτώτου της εγγύησης του τελευταίου πλειοδότη του δημοτικού ακινήτου “Αναψυκτήριο” στο πάρκο ΜΕΡΑΣ της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών και έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας

Θέμα 20ο
Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αλεξανδρούπολη, καταβολή εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση ) πίστωσης

Θέμα 21ο
Συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής των προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ, για το έτος 2016

Θέμα 22ο
Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας “Αποχιονισμός του δημοτικού οδικού δικτύου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2015-2016” σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ, για το έτος 2016

Θέμα 23ο
Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών – εργασιών και μεταφορών του Π.Δ. 28/1980, για το έτος 2016

Ειδικά θέματα
Θέμα  24ο
Μεταφορά θέσεων στάθμευσης (πιάτσα) ΤΑΞΙ και στάσεως τουριστικών λεωφορείων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 36/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ.

Θέμα  25ο
Τοποθέτηση πλαστικών κολονακίων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 37/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτημα Υπεραστικό ΚΤΕΛ Γρεβενών)

Θέμα  26ο
Έγκριση της 202/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. αναφορικά με τον Καθορισμό (ψήφιση) τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2016

Θέμα 27ο
Έγκριση της 203/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. αναφορικά με την έγκριση (ψήφιση) του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2016, που συντάχθηκε από την οικονομική υπηρεσία της

Θέμα 28ο
Έγκριση για την έκδοση εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την 2100/16-07-2015 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» από το Κ.Κ.Α. & Α.

Θέμα 29ο
Έγκριση της 1/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ αναφορικά με την έγκριση (ψήφιση) του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ για το έτος 2016.

Θέμα 30ο
Έγκριση για την έκδοση εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την 2100/16-07-2015 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» από τη Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
  Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις