Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Πρόσκληση

στην 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 18 Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
                                                                                                      
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα  1ο
Υποκατάσταση αναδόχου του έργου: “Κατασκευή σιδηρογέφυρας” στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού

Θέμα  2ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”

Θέμα   3ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”

Θέμα  4ο
Έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: “Επισκευή Συντήρηση σχολείων Μεγάρου, Μοναχιτίου, Λάβδας και Κηπουρείου”

Θέμα  5ο
Έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: “Επισκευή σχολικών κτιρίων Π.Ε. Γρεβενών”

Θέμα  6ο
Έγκριση προμήθειας ξυλοκατασκευών από την Κρατική Βιομηχανία Ξύλου Καλαμπάκας.

Θέμα  7ο
Διάνοιξη Περιφερειακού δρόμου – αντιπυρικής ζώνης οικισμού Περιβολακίου Τ.Κ. Ζιάκα Δ.Ε. Θ. Ζιάκα

Θέμα 8ο
Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών αποψιλώσεων – καθαρισμών κοινοχρήστων χώρων (έτους 2016)

Θέμα 9ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός κόμβου Καλλονής Τρικόρφου” (Α.Μ. 145/2006)

Θέμα 10ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ύδρευση Δ. Θ.Ζιάκα Β' Φάση” (Α.Μ. 77/2007)

Θέμα 11ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποχέτευση Δ.Δ. Πολυνερίου Δήμου Θ. Ζιάκα” (Α.Μ. 15/2008)

Θέμα 12ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ύδρευση Τ.Δ. Μαυρονόρους” (Α.Μ. 178/2009)

Θέμα 13ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή και συντήρηση λιθοδομών” (Α.Μ. 29/2013)

Θέμα 14ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 35/2013)

Θέμα 15ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Επισκευή WC” (Α.Μ. 49/2013)

Θέμα 16ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση σχολικών κτιρίων του ανατολικού τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 53/2013)

Θέμα 17ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Νηπιαγωγείων” (Α.Μ. 70/2013)

Θέμα 18ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών πόλης Γρεβενών (έτους 2014)” (Α.Μ. 17/2014)

Θέμα 19ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – βελτίωση κεντρικών θερμάνσεων Σχολικών Κτιρίων (έτους 2014)” (Α.Μ. 42/2014)

Θέμα 20ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση εγκατάστασης Θέρμανσης Κολυμβητηρίου” (Α.Μ. 47/2014)

Θέμα 21ο
Υλοτομία του δασικού τμήματος 4 του Δημοτικού δάσους Ζιάκα Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα

Θέμα 22ο
Υλοτομία δασικού τμήματος 5 Δημοτικού δάσους Φιλιππαίων Δημοτικής Ενότητας Φιλιππαίων

Θέμα 23ο
Υλοτομία συστάδας 2β Δημοτικού δάσους Αναβρυτών Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα

Θέμα 24ο
Υλοτομία της συστάδας 7β του Δημοτικού δάσους Δοτσικού Δημοτικής Ενότητας Δοτσικού

Θέμα 25ο
Υλοτομία της συστάδας 8α του Δημοτικού δάσους Δοτσικού Δημοτικής Ενότητας Δοτσικού

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 26ο
Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τον Πίνακα Υλοτομίας έτους 2016, του Αγροκτήματος “Αφοί Τοπαλίδη” Ασπροκάμπου του Δήμου Γρεβενών

Θέμα  27ο
Έγκριση εισόδου της κτηνοτροφίας στις βοσκήσιμες περιοχές της Τ.Κ. Σαμαρίνας έτους 2016.

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα  28ο
Πρόσληψη προσωπικού πέντε (5) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου: Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας.

Θέμα 29ο
Καθορισμός του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών στο Δήμο Γρεβενών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα  30ο
Έγκριση του 2ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Θέμα  31ο
Έγκριση του 3ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Θέμα  32ο
Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση πίστωσης) για μετακίνηση αιρετών στην Αθήνα

Θέμα  33ο
Διαγραφή οφειλών από το Χρηματικό Κατάλογο του Δήμου Γρεβενών

Θέμα  34ο
Παραχώρηση χρήσης χώρου εντός του υφιστάμενου κτιρίου του Κοιμητηρίου Γρεβενών στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών

Θέμα  35ο
Διακοπή μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Κοκκινιάς Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Ευάγγελου Ανδρεάτου του Εμμανουήλ) και εκ νέου εκμίσθωσή του.

Θέμα  36ο
Παράδοση του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Περιβολίου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Θεοδώρου Βράκα του Νικολάου)

Θέμα 37ο
Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 20 και 60 Kwp στο δώμα της Μαθητικής Εστίας και του ΕΠΑΛ αντίστοιχα, ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ζεστού νερού χρήσεων (ZNX)σε Μαθητική Εστία, Κλειστό Κολυμβητήριο και Γυμναστήριο, μονώσεις σωληνώσεων δικτύου διανομής στο Κλειστό Κολυμβητήριο και λαμπτήρες τύπου LED στο ΕΠΑΛ” για τις ανάγκες του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

Θέμα 38ο
Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Γρεβενών και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2016”

Θέμα 39ο
Έγκριση ή μη των πρακτικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια “Αποχιονισμός του Δημοτικού οδικού δικτύου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2015-2016”

Θέμα 40ο
Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2016.

Θέμα 41ο
Συγκρότηση της επιτροπής για την παραλαβή των πινακίδων του έργου LIFE του Δήμου Γρεβενών.

Θέμα 42ο
Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτών προμήθειας τροφίμων έτους 2016 στις ομάδες που δεν υπήρχε συμμετοχή.

Ειδικά θέματα
Θέμα  43ο
Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. (αριθμ. 17/2016 απόφαση Δ.Σ.)

Θέμα  44ο
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα  45ο
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα  46ο
Διοργάνωση Γιορτής Βιβλίου στα Γρεβενά

Θέμα  47ο
Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού ανωνύμου (μεταξύ των οδών Σόλωνος & Ευαγγελιστρίας) σύμφωνα με την εισήγηση – απόφαση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Θέμα  48ο
Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την εισήγηση – απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής



                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                            
   
                                                                               Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις