Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόσκληση

18η  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Γραφείο Δημάρχου
Θέμα   1ο    Απόδοση τιμής στον αθλητή των Γρεβενών Μίλτο Τεντόγλου, τον προπονητή του  Ευάγγελο Παπανίκο και στην “Γυμναστική Ένωση Γρεβενών”

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Θέμα   2ο    Βεβαίωση ταύτισης του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός κόμβων Καληράχης – Μεγάρου – Κυπαρισσίου – Καλλονής – Δασυλλίου - Τρικόρφου» με το έργο με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός κόμβου Καλλονής -Τρικόρφου», με αριθμό μελέτης 145/2006.

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα   3ο    Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών - πώλησης αγροτικών προϊόντων (σταφύλια – πεπόνια) (αίτημα κ. Κωνσταντινιάς Κοτλίδα του Ζήση)

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Θέμα   4ο    Έγκριση της αριθμ. 23/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα   5ο    Έγκριση της αριθμ. 24/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της κ. Ιωάννας Γιαννοπούλου για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα   6ο    Έγκριση της αριθμ. 25/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της κ. Μαγδαληνής Γρηγοριάδου για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα   7ο    Έγκριση της αριθμ. 26/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της κ. Βασιλικής Δόγκαλη για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα   8ο    Έγκριση της αριθμ. 27/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της κ. Λαμπρούλας Ζαμανάκου για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα   9ο    Έγκριση της αριθμ. 28/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα του κ. Παναγιώτη Ζέρβα για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα  10ο    Έγκριση της αριθμ. 29/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της κ. Μαρίας Μαυραντζά για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα  11ο    Έγκριση της αριθμ. 30/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της εταιρείας “ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.” για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα  12ο    Έγκριση της αριθμ. 31/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της εταιρείας “Παναγιωτίδης Α.Ε.” για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα  13ο    Έγκριση της αριθμ. 32/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα του κ. Νικολάου Τεντόγλου για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα  14ο    Έγκριση της αριθμ. 33/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της εταιρείας “Τσακνάκης Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε.” για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα  15ο    Αλλαγή μονοδρόμησης σε διπλής κατεύθυνσης της οδού Θ. Λαδά (από  την πάροδο Γ. Μπουσίου 1 έως Γέφυρα Γάτου), σύμφωνα με την αριθμ. 34/2016 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Θέμα  16ο    Έγκριση του 18ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε  με την 127/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα  17ο    Έγκριση του 19ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 146/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα  18ο    Επιχορήγηση σωματείου (αίτημα της Φιλοζωικής Ομάδας Γρεβενών)
Θέμα  19ο    Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ. Αηδονίων Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Δήμητρας Δολαπτσοπούλου)
Θέμα  20ο    Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 500 τ.μ. στο αγρόκτημα Λειψίου Τ.Κ. Κυδωνιών (αίτημα εταιρείας Εγνατία Μελετητική για λογαριασμό της Ο.Τ.Ε Α.Ε.)
Θέμα  21ο    Συναινετική λύση υφιστάμενου συμβολαίου μίσθωσης δημοτικής έκτασης 500 τ.μ. στη θέση “Ψηλή Ράχη” Τ.Κ. Ποντινής μεταξύ του Δήμου Γρεβενών (πρώην Δήμος Βεντζίου) και της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ και εκ νέου εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 711 τ.μ. στην ίδια θέση.
Θέμα  22ο    Έγκριση διοργάνωση ημερίδας με θέμα το “Ματινάρι” και διάθεση πίστωσης
Θέμα  23ο    Ανάθεση για την προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Γρεβενών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα  24ο    Συμμετοχή του Δήμου Γρεβενών σε κατάθεση πρότασης στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 με τίτλο έργου “AL-EUREM ACTIONS FOR SOCIAL RECYCLING BEHAVIOR CONFIGURATION”
Θέμα  25ο    Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση καθιζήσεων καταπτώσεων οδών από έκτακτες ανάγκες”
Θέμα  26ο    Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή οδοστρωμάτων πόλης Γρεβενών”
Θέμα  27ο    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (Περίφραξη – Διαμόρφωση χώρου)”
Θέμα  28ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση – ανάπλαση ρέματος Δ.Δ. Κρανιάς Δήμου Γόργιανης” (Α.Μ. 134/2006)
Θέμα  29ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Τσιμεντοστρώσεις Δ.Δ. Κοσματίου” (Α.Μ. 117/2008)
Θέμα  30ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποπεράτωση τσιμεντοστρώσεων Τ.Δ. Κοσματιου”  (Α.Μ. 129/2009)
Θέμα  31ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση χώρων Τ.Δ. Μαυραναίων, Μαυρονόρους και Σταυρού” (Α.Μ. 172/2009)
Θέμα  32ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση δρόμου Μαυρονόρους Ελάτου” (Α.Μ. 80/2010)
Θέμα  33ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση δρόμων από θεομηνίες Δ.Ε. Μεσολουρίου” (Α.Μ. 09/2011)

Ειδικά θέματα
Θέμα  34ο    Ανακήρυξη του Δήμου Γρεβενών σε «Ελεύθερη Ζώνη από τις συμφωνίες TTIP-CETA-TISA» 
Θέμα  35ο    Υποβολή αιτήματος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Αδελφοποίησης Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή (“Mayors Adapt” - “Οι Δήμαρχοι προσαρμόζονται”)


                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                            
   
                                                                                Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας