Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση

27η  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  θα γίνει στις  5 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Θέμα    1ο
Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Γρεβενών στην Πράξη "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση" με κωδικό ΟΠΣ 5002212


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Θέμα    2ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 112.320,00€  από πιστώσεις του Ε.Π. “Δυτική Μακεδονίας 2014-2020” της Π.Δ.Μ. για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γρεβενών” και έγκριση του 29ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 239/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα     3ο
Έγκριση του 30ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 240/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα     4ο
Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2017 όπως προτάθηκαν με την 241/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα     5ο
Καθορισμός του Τέλους χρήσης πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2017 και εφεξής

Θέμα     6ο
Απαλλαγή μισθωμάτων λόγω καθυστέρησης έναρξης της μίσθωσης του αριθμ. 1 Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Περιβολίου, συμψηφισμό δαπάνης λόγω αναγκαστικής κατασκευής για ΑΜΕΑ, διαγραφή ποσού σύμφωνα με τον πίνακα εργασιών που προβλεπόταν στο συμφωνητικό και συμψηφισμό επιπλέον δαπάνης με μισθώματα  (αίτημα του μισθωτή κ. Παναγιώτη Βράκα του Ζήση)

Θέμα     7ο
Έγκριση της διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από τον Δήμο Γρεβενών

Θέμα     8ο
Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια “Προμήθεια τροφίμων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2017” μόνο για τις ομάδες προϊόντων και κατά φορέα που δεν είχαμε συμμετοχή

Θέμα     9ο
Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας νυχτερινής φύλαξης της μαθητικής εστίας για το έτος 2017

Θέμα   10ο
Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαριότητας της μαθητικής εστίας για το έτος 2017

Θέμα   11ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των προμηθειών με τίτλο “Αποχιονισμός του Δημοτικού οδικού δικτύου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2016-2017” και “Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2016-2017”
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα   12ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Χάραξη – σήμανση μονοπατιού ¨Σταυρός – Καλπάκι¨ δημοσίου δάσους Φιλιππαίων Νομού Γρεβενών”

Θέμα   13ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”

Θέμα   14ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”

Θέμα   15ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών” και ανάκληση της με αριθμό 478/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα   16ο
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση χλοοτάπητα γηπέδων”

Θέμα   17ο
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση Βελτίωση Κοιμητηρίων του Δήμου”

Θέμα   18ο
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού”

Θέμα   19ο
Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου”

Θέμα   20ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση φθαρμένων πεζοδρομίων (έτους 2012)”

Θέμα   21ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Δασυλλίου Δ.Ε. Αγίου Κοσμά Δ. Γρεβενών”

Θέμα   22ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Κυδωνιών Δ.Ε. Αγίου Κοσμά Δ. Γρεβενών”

Θέμα   23ο
Έγκριση – παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Τοπογραφική μελέτη ως υπόβαθρο για την οριστική μελέτη του έργου Κατασκευής οδού Χρυσαυγής – Τρικόρφου”

Θέμα   24ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Γεωθερμική αντλία θερμότητας στο Επαγγελματικό Λύκειο – ΕΠΑΛ στην Κοινότητα Γρεβενών” για τις ανάγκες του Υποέργου 3 της Πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής ¨Κοινότητας¨ Γρεβενών”

Θέμα   25ο
Αποξήλωση φωτιστικού σώματος στον οικισμό Διπόρου της Τοπικής Κοινότητας Σαρακήνας.

Θέμα   26ο
Επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού

Θέμα   27ο
Ηλεκτροδοτήσεις Δημοτικών Χώρων – Κτιρίων


Ειδικά Θέματα
Θέμα   28ο
Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτους 2017-2018

Θέμα   29ο
Έγκριση της αριθμ. 195/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. αναφορικά με την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2016.

Θέμα   30ο
Έγκριση της αριθμ. 36/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. αναφορικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) για το έτος 2015.

                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                               Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις