Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση

9η  τακτική  συνεδρίαση του   Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  θα   γίνει    στις     27 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Θέμα     1ο    Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2017.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Θέμα     2ο    Έγκριση του 3ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     3ο    Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση του Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή του στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.
Θέμα     4ο    Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στην Αθήνα, για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΔΙΠΕ.
Θέμα     5ο    Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετού στην Αυστρία.
Θέμα     6ο    Έγκριση μετακίνησης και έγκριση  καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Θέμα     7ο    Αποδοχή τιμολογίων έτους 2015 και 2016
Θέμα     8ο    Μείωση μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων στο Δήμο Γρεβενών
Θέμα     9ο    Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου της Τ.Κ. Κυπαρισσίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Αθανασίου Τζιόλα)
Θέμα   10ο    Εξέταση αιτήματος του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης στο αγρόκτημα Μικροκλεισούρας Τ.Κ. Κνίδης
Θέμα   11ο    Υπογραφή των “Συμβάσεων χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank” με την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης στο Δημοτικό Ταμία Γεώργιο Αποστολίδη και στον αναπληρωτή του Δημήτριο Καρέτσα για την χρήση του παραπάνω συστήματος, ξεχωριστά ο καθένας. 
Θέμα   12ο    Έγκριση διμερούς σύμβασης για παροχή συγκοινωνιακού έργου με την εταιρεία “Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Γρεβενών Α.Ε.”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα   13ο    Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Έργα τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών Δήμου Γρεβενών” Α.Μ. 1/2017
Θέμα   14ο    Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας του Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)” Α.Μ. 3/2017
Θέμα   15ο    Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Φύτευση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων” Α.Μ. 4/2017
Θέμα   16ο    Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Έργα τσιμετροστρώσεων και τεχνικών Δήμου Γρεβενών” Α.Μ. 7/2017
Θέμα   17ο    Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) οδικού δικτύου στις Τ.Κ. Προσβόρου Αλατόπετρας Πολυνερίου Φιλιππαίων” Α.Μ. 8/2017
Θέμα   18ο    Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γρεβενών από ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνία” Α.Μ. 9/2017
Θέμα   19ο    Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Έργα τσιμεντοστρώσεων στο Τ.Κ. Αλατόπετρας - Προσβόρου” Α.Μ. 11/2017
Θέμα   20ο    Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αντικατάσταση φωτιστικών πλατείας Αιμιλιανού” Α.Μ. 12/2017
Θέμα   21ο    Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση και διαμόρφωση συντριβανιού πλατείας Αιμιλιανού” Α.Μ. 14/2017
Θέμα   22ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διευθέτηση Χειμάρρου εισόδου Κοινότητας Σαμαρίνας” Α.Μ. 31/2008
Θέμα   23ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Εκθεσιακό Κέντρο τοπικών αγροτικών προϊόντων και χώρου εκδηλώσεων” Α.Μ. 68/2008
Θέμα   24ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια, Κούρβουλο, Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών” Α.Μ. 34/2011
Θέμα   25ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (Περίφραξη – διαμόρφωση χώρου)” Α.Μ. 29/2012
Θέμα   26ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών(έτους 2013)” Α.Μ. 58/2012
Θέμα   27ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ορεινών Κοινοτήτων” Α.Μ. 55/2013
Θέμα   28ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – αναβάθμιση παιδικών χαρών και πλατεία Δυτικού τμήματος του Δήμου” Α.Μ. 84/2013
Θέμα   29ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων”
Α.Μ. 08/2014
Θέμα   30ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος (έτους 2014)” Α.Μ. 11/2014
Θέμα   31ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση Κεντρικών Θερμάνσεων Σχολικών Κτιρίων (έτους 2014)” Α.Μ. 42/2014
Θέμα   32ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση εγκατάστασης Θέρμανσης Κολυμβητηρίου” Α.Μ. 47/2014
Θέμα   33ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας κάθετης σήμανσης οδών Δήμου” Α.Μ. 20/2015
Θέμα   34ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Επισκευή συντήρηση φρεατίων ομβρίων Ιτέας Σαρακήνας” Α.Μ. 01/2016
Θέμα   35ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση χλοοτάπητα γηπέδων” Α.Μ. 22/2016
Θέμα   36ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Επισκευή οδοστρωμάτων πόλης Γρεβενών” Α.Μ. 23/2016
Θέμα   37ο    Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή πλατείας & ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Κοινότητας Δοτσικού” Α.Μ. 27/2007
Θέμα   38ο    Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Περιβολίου σε Λαογραφικό Μουσείο” Α.Μ. 75/2008
Θέμα   39ο    Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμορφώσεις – πλακοστρώσεις πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Πολυδένδρου” Α.Μ. 16/2010
Θέμα   40ο    Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση – αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου” Α.Μ. 66/2011
Θέμα   41ο    Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών παιδικών σταθμών του Δήμου Γρεβενών” Α.Μ. 3/2012
Θέμα   42ο    Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση – συντήρηση αθλητικών υποδομών” Α.Μ. 13/2014
Θέμα   43ο    Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων έτους 2014” Α.Μ. 20/2014
Θέμα   44ο    Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος” Α.Μ. 21/2014
Θέμα   45ο    Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση οδών πρόσβασης προς κοινόχρηστους χώρους” Α.Μ. 37/2014

Ειδικά Θέματα
Θέμα   46ο    Έγκριση της αριθμ. 10/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.), αναφορικά με την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2017.
Θέμα   47ο    Σύμφωνη γνώμη επί της αριθμ. 10/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Α. & Α.,  αναφορικά με την εκ νέου λήψη απόφασης για ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”
Θέμα   48ο    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου επί της από 20/9/2016 αγωγής του Ανδρέα Τόσκα του Πασχάλη ως πρώην Γενικού Γραμματέα του Δήμου Γρεβενών κατά του Δήμου Γρεβενών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών
Θέμα   49ο    Τροποποίηση της αριθμ. 571/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με την έγκριση του σχεδίου σύμβασης  στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
  Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις