Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017

15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

 που    θα   γίνει    στις     6 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 
Θέμα     1ο
Έγκριση διοργάνωσης 2ου Συνεδρίου Απανταχού Γρεβενιωτών

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
Θέμα     2ο
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Οπωροκηπευτικά” (αίτημα Ουρανίας Καραμήτρου του Ιωάννη)

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Θέμα     3ο
Μεταφορά θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ στην Τ.Κ. Κιβωτού, σύμφωνα με την αριθμ. 12/2017 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα     4ο
Κοπή δένδρων στο προαύλιο του παλιού Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Κιβωτού, σύμφωνα με την αριθμ. 13/2017 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Θέμα     5ο
Έγκριση του 7ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα     6ο
Έγκριση του 8ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα     7ο
Ανατροπή της αριθμ. 164/2017 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης του Δημοτικού Συμβουλίου, που δεν εκτελέσθηκε εν όλω, έτους 2017

Θέμα     8ο
Διαγραφή οφειλής λόγω λανθασμένης εγγραφής για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο

Θέμα    9ο
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στον οικισμό Καλλονής του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Βασιλείου Μάντζιαρη)

Θέμα   10ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 20 και 60 KWp στο δώμα της Μαθητικής Εστίας και του ΕΠΑΛ αντίστοιχα, ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ζεστού νερού χρήσεως (ΖΝΧ) σε Μαθητική Εστία, Κλειστό Κολυμβητήριο και Γυμναστήριο, μονώσεις σωληνώσεων δικτύου διανομής στο Κλειστό Κολυμβητήριο και λαμπτήρες τύπου LED στο ΕΠΑΛ»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα   11ο
Έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης, για την υλοποίηση του έργου: “Έργα αθλητικών υποδομών Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης”

Θέμα   12ο
Επανέγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Έργα Τσιμεντόστρωσης και τεχνικών Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 1/2017)

Θέμα   13ο
Επανέγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Φύτευση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων” (Α.Μ. 4/2017)

Θέμα   14ο
Επανέγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)” (Α.Μ. 7/2017)

Θέμα   15ο
Επανέγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) οδικού δικτύου στις Τ.Κ. Προσβόρου Αλατόπετρας Πολυνερίου Φιλιππαίων” (Α.Μ. 8/2017)

Θέμα   16ο
Επανέγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου:  “Έργα τσιμεντοστρώσεων στο Τ.Κ. Αλατόπετρας - Προσβόρου” (Α.Μ. 11/2017)

Θέμα   17ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή δημοτικών ραμπών και κλιμάκων”  (Α.Μ. 56/2016)

Θέμα   18ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση πλακοστρώσεων – πεζοδρομίων του Δήμου Γρεβενών”  (Α.Μ. 60/2016)

Θέμα   19ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου:  “Συντήρηση πλατείας Προσβόρου” (Α.Μ. 21/2017)

Θέμα   20ο
Έγκριση προμήθειας ξυλοκατασκευών από την Κρατική Βιομηχανία Ξύλου Καλαμπάκας

Θέμα   21ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση – ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών”

Θέμα   22ο
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις Σμίξη και Μοναστήρι στον ποταμό Αλιάκμονα”

Θέμα   23ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Πλακόστρωση – Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Κιβωτού” (Α.Μ. 134/2008)

Θέμα   24ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Τ.Δ. Μοναχιτίου” (Α.Μ. 71/2010)

Θέμα   25ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Εκθεσιακό Κέντρο τοπικών αγροτικών προϊόντων και χώρου εκδηλώσεων” (Α.Μ. 68/2008)

Θέμα   26ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση – Αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου” (Α.Μ. 66/2011)

Θέμα   27ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2013)” (Α.Μ. 58/2012)

Ειδικά Θέματα
Θέμα   28ο
Έγκριση του απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” οικονομικού έτους 2016, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 18/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Α.& Α.

Θέμα   29ο
Σύμφωνη γνώμη επί της αριθμ. 22/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Α.&Α., αναφορικά με την τροποποίηση της αριθμ. 10/2017 απόφασής του για την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”

Θέμα   30ο
Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτος 2016, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 10/2017 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Θέμα   31ο
Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτος 2016, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 8/2017 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.  

Θέμα   32ο
Έγκριση της αριθμ. 15/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. αναφορικά με την έγκριση των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) για το έτος 2015.

Θέμα   33ο
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων και της περιουσίας του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 97/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την περάτωση της εκδίκασης στο Α Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών της ποινικής υπόθεσης “ENERGA και HELLAS POWER”.

Θέμα   34ο
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση στις 13-6-2017, ενώπιον του ακροατηρίου VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου θα συζητηθεί η Αίτηση Αναστολής του Αθανασίου Τόσκα του Ιωάννη κατά της 142/13-7-2011 Ταμειακής Βεβαίωσης του Δήμου Γρεβενών.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

   
   Αχιλλέας Πασχαγιαννίδη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Γρεβενά      02-06-2017                                  
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                    Αριθ. Πρωτ.:   -10.271-
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                      
Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1
Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα
Τηλέφωνο     : 24623-50877
e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr            ς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις