Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση

19η  τακτική  συνεδρίαση του   Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που    θα   γίνει    στις     24 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα     1ο
Έγκριση του κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Θέμα     2ο
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Οπωροκηπευτικά” στον Χαράλαμπο Κωσταρέλα του Ευαγγέλου

Θέμα     3ο
Αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας “ΣΑΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.” που οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Τ.Κ. Σαμαρίνας

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Θέμα     4ο
Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεση προϋπολογισμού δαπανών - εσόδων 2ου τριμήνου έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα     5ο
Έγκριση του 14ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα     6ο
Έγκριση του 15ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα     7ο
Αποδοχή τιμολογίου έτους 2015

Θέμα     8ο
Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευσης (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχής τους στο Δ.Σ. του ΣΔΙΠΕ

Θέμα     9ο
Κατάθεση των Πρακτικών της Επιτροπής για τον προσδιορισμό του ποσού ως αποζημίωση από την αυθαίρετη χρήση του δημοτικού ξενώνα Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Δήμου Γρεβενών και επανεξέταση της υπόθεσης

Θέμα   10ο
Σύνταξη προϋπολογισμού εκτίμησης των ζημιών – φθορών ου υπ' αριθμ. 3 Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Περιβολίου (αίτημα Γεωργίου Παπαλιούρα του Στεργίου μισθωτής του ακινήτου)

Θέμα   11ο
Δωρεάν παραχώρηση του παλιού Δημοτικού Σχολείου Ανθρακιάς της Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων (αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Ανθρακιάς Γρεβενών)

Θέμα   12ο
Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 698/2001 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών, αναφορικά με την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Κυρακαλής στον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Κυρακαλιωτών (αίτημα Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Κυρακαλιωτών)

Θέμα   13ο
Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ. Ποντινής Δήμου Γρεβενών (Αίτημα της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ)

Θέμα   14ο
Έγκριση ή μη εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στον οικισμό Δοξαρά του Δήμου Γρεβενών (αίτημα της εταιρείας Καραγιάννη Α.Ε.)

Θέμα   15ο
Λύση σύμβασης της εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στον οικισμό Νεοχωρίου της Τ.Κ. Σαρακήνας (αίτημα Κωνσταντίνου Καφετζή του Βάιου)

Θέμα   16ο
Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Γρεβενών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα   17ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο ΔΑΚ Γρεβενών”

Θέμα   18ο
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού του έργου “Γεωθερμική αντλία θερμότητας στο Επαγγελματικό Λύκειο ΕΠΑΛ στην Κοινότητα Γρεβενών – Υποέργο 3”

Θέμα   19ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών” (Α.Μ. 74/2008)

Θέμα   20ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δ.Δ. Σαρακήνας” (Α.Μ. 04/2009)

Θέμα   21ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καλλονής Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά” (Α.Μ. 60/2009)

Θέμα   22ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων Δ. Γρεβενών έτους 2010” (Α.Μ. 30/2010)

Θέμα   23ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση – Αναβάθμιση Οικισμού Φιλιππαίων” (Α.Μ. 145/2010)

Θέμα   24ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων” (Α.Μ. 64/2011)

Θέμα   25ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή” (Α.Μ. 54/2013)

Θέμα   26ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Βελτίωση υπόβασης οδών νοτίου τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 19/2014)

Θέμα   27ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση πεζοδρομίων – κρασπεδορείθρων του Δήμου” (Α.Μ. 15/2015)

Θέμα   28ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Πλακόστρωση – ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Κιβωτού” (Α.Μ. 134/2008)

Θέμα   29ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – αναβάθμιση παιδικών χαρών και πλατειών δυτικού τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 84/2013)

Θέμα   30ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Βελτίωση εγκατάστασης θέρμανσης κολυμβητηρίου” (Α.Μ. 47/2014)

Θέμα   31ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Γεωθερμική αντλία θερμότητας στο Επαγγελματικό Λύκειο – ΕΠΑΛ στη Κοινότητα Γρεβενών” (Α.Μ. 55/2016)

Ειδικά Θέματα
Θέμα   32ο
Επιλογή, διορισμός και ορισμός αμοιβής ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2016 της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.).Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

   
   Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Γρεβενά      20-07-2017                                  
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                    Αριθ. Πρωτ.:   -13.665-
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                      
Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1
Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα
Τηλέφωνο     : 24623-50877
e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr                                            


                               Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις