Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

28η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

  που    θα   γίνει    στις     13 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Γραφείο Δημάρχου
Θέμα     1ο
Ορισμός οργανωτικής επιτροπής για το 2ο Συνέδριο Απανταχού Γρεβενιωτών

Θέμα     2ο
Ονοματοθεσία πάρκου της πόλης των Γρεβενών

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα     3ο
Επανακαθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού των ΤΑΞΙ, σύμφωνα με την αριθμ. 23/2017  απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα     4ο
Τροποποίηση του ορίου του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την αριθμ. 24/2017 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα     5ο
Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την αριθμ. 25/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ.

Θέμα     6ο
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για την συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Θέμα     7ο
Διαγραφή χρεών και μεταφορά οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών

Θέμα     8ο
Ανάκληση της αριθμ. 624/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με ανταλλαγή δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Ποντινής με ιδιόκτητη έκταση στην Τ.Κ. Ποντινής Δήμου Γρεβενών (νέο αίτημα κ. Χαράλαμπου Αβραμίδη του Παρασκευά)

Θέμα     9ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου μαθητικής εστίας ετών 2017 – 2018” (για την περίοδο από 01-10-2017 έως και 24-10-2017) 

Θέμα   10ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Ηχητική κάλυψη εθνικών – τοπικών εορτών και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου”

Θέμα   11ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια”

Θέμα   12ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Προμήθεια μίσθωσης μηχανημάτων” Πυροπροστασία 2017 (Ανάδοχος Τοπαλίδης Κωνσταντίνος)

Θέμα   13ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Προμήθεια μίσθωσης μηχανημάτων” Πυροπροστασία 2017 (Ανάδοχος Κλωνάρας Παναγιώτης)

Θέμα   14ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Προμήθεια μίσθωσης μηχανημάτων” Πυροπροστασία 2017 (Ανάδοχος Στάμος Ιωάννης)

Θέμα   15ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Προμήθεια μίσθωσης μηχανημάτων” Πυροπροστασία 2017 (Ανάδοχος Στάμος Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.)

Θέμα   16ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Προμήθεια μίσθωσης μηχανημάτων” Πυροπροστασία 2017 (Ανάδοχος Στάθης Ιωάννης)

Θέμα   17ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Προμήθεια μίσθωσης μηχανημάτων” Πυροπροστασία 2017 (Ανάδοχος ΑΦΟΙ Καραφυλλίδη Ο.Ε.)

Θέμα   18ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Προμήθεια μίσθωσης μηχανημάτων” Πυροπροστασία 2017 (Ανάδοχος Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος)

Θέμα   19ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Προμήθεια μίσθωσης μηχανημάτων” Πυροπροστασία 2017 (Ανάδοχος ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ)

Θέμα   20ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Προμήθεια μίσθωσης μηχανημάτων” Πυροπροστασία 2017 (Ανάδοχος ΑΦΟΙ Καρατάση Ο.Ε.)

Θέμα   21ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας”  (για την περίοδο από 20-08-2017 έως 20-10-2017)

Θέμα   22ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρ. 61 Ν.3979/2011)” (μηνός Οκτωβρίου)

Θέμα   23ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου μαθητικής εστίας ετών 2017 – 2018” (για την περίοδο από 25-10-2017 έως και 31-10-2017) 

Θέμα   24ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού”

Θέμα   25ο
Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Καθαρισμός της Μαθητικής Εστίας για το έτος 2018”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα   26ο
Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γρεβενών έτους 2018

Θέμα   27ο
Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης στο Πρόγραμμα “Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020” (Π.Α.Α. 2014-2020) στο μέτρο 4.3.4. Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και της δασοκομίας με τίτλο πράξης: “Βελτίωση αγροτικών δρόμων πρόσβασης προς κτηνοτροφικές μονάδες Τ.Κ. Φελλίου”

Θέμα   28ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δ.Δ. Σαρακήνας” (Α.Μ. 04/2009)

Θέμα   29ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Τ.Δ. Μοναχιτίου” (Α.Μ.  71/2010)

Θέμα   30ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση πεζοδρομίων – κρασπεδορείθρων του Δήμου” (Α.Μ. 15/2015)

Θέμα   31ο
Ηλεκτροδοτήσεις Δημοτικών Κτιρίων (Ηλεκτροδότηση οικίσκου αντλιοστασίου στην Τ.Κ. Αμυγδαλεών -περιοχή Αγία Τριάδα)

Ειδικά Θέματα
Θέμα   32ο
Ίδρυση Εσπερινού Γυμνασίου στο Δήμο ΓρεβενώνΟ Πρόεδρος του Δ.Σ.

   
   Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Γρεβενά      09-11-2017                                  
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                    Αριθ. Πρωτ.:  -21.441-
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                      
Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1
Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα
Τηλέφωνο     : 24623-50877
e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις