Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017

31η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

 .. θα   γίνει    στις     14 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Ειδικά θέματα
Θέμα    1ο
Σύμφωνη γνώμη επί του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2018 στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”

Θέμα     2ο
Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας για την Οργάνωση και Λειτουργία  του Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης “Γενέτειρα της ΤΗΘΥΟΣ” με Συντονιστή Φορέα την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ και υποβολή Πρότασης ένταξής του στο Δίκτυο ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ της UNESCO

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα     3ο
Διαγραφή υποχρεώσεων από τα λογιστικά βιβλία του Δήμου Γρεβενών παρελθόντων ετών

Θέμα     4ο
Έγκριση του 34ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα     5ο
Έγκριση του 35ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα     6ο
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών στη θέση “Υδατόπυργος” του Οικισμού Καλαμιτσίου της Δ.Κ. Γρεβενών (αιτήματα ιδιοκτητών τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης -ΜΜΕ)

Θέμα     7ο
Παράταση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.458,00 τ.μ.στη θέση “Τριμήνια” αγροκτήματος Καλαμιτσίου Γρεβενών (αίτημα της εταιρείας ΑΦΟΙ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑ Ο.Ε.)

Θέμα     8ο
Ανάκληση αποφάσεων παραχώρησης δημοτικών εκτάσεων και καταγγελία συμβάσεων χρησιδανείου χωρίς αντάλλαγμα με τον ΟΤΕ Α.Ε., που έχουν λήξει

Θέμα     9ο
Ανταλλαγή Δημοτικής έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Κυρακαλής με ιδιόκτητο τμήμα αγροτεμαχίου (αίτημα Απατζιάδου Σαββάτω)

Θέμα   10ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο:  «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια»

Θέμα   11ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Ισολογισμός οικονομικού έτους 2016) Δήμου Γρεβενών”

Θέμα   12ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης μηχανογραφημένων εφαρμογών λογισμικού»

Θέμα   13ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο:« Παροχής υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας»

Θέμα   14ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Τμηματικής Παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο: «Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας(άρ.61 Ν 3979/2011»

Θέμα   15ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Τμηματικής Παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο: «Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου μαθητικής εστίας ετών 2017-2018»

Θέμα   16ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο:«Συντήρηση εξοπλισμού της πράξης: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της Τοπικής Κοινότητας Γρεβενών»

Θέμα   17ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Τμηματικής Παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο:« Παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»

Θέμα   18ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Τμηματικής Παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο:«Υπηρεσία φύλαξης της Μαθητικής Εστίας και του αμαξοστασίου του Δήμου Γρεβενών έτους 2017»

Θέμα   19ο
Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Χριστίνας Ζέρβα για ποινική υπόθεση υπέρ του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Γρεβενών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα   20ο
Κατασκευή των οδών 652 & 653 και την διαμόρφωση κυκλικού κόμβου επί της Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης

Θέμα   21ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ηλεκτροφωτισμός πλατειών – πεζοδρομίων Τ.Κ. Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)”

Θέμα   22ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομημένων και επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)”

Θέμα   23ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση λιθόστρωτου Τ.Κ. Σαμαρίνας”

Θέμα   24ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου  “Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου από καταπτώσεις και καθιζήσεις”

Θέμα   25ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου”

Θέμα   26ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ανακατασκευή Δημοτικού οδικού δικτύου”

Θέμα   27ο
Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση Δημοτικού ορεινού δικτύου Δήμου Γρεβενών”

Θέμα   28ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση Νηπιαγωγείων (έτους 2012)” (Α.Μ. 70/2013)

Θέμα   29ο
Παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων της συστάδας 7β του Δημοτικού Δάσους “Δοτσικού”

Θέμα  30ο
Παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων της συστάδας 7α του Συνιδιόκτητου Δάσους “Μικρολιβάδου”

Θέμα  31ο
Παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων της συστάδας 7β του Συνιδιόκτητου Δάσους “Μικρολιβάδου”Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  
   Αχιλλέας ΠασχαγιαννίδηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας