Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

34η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

... θα   γίνει    στις     27 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα     1ο
Τροποποίηση του ορίου του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την αριθμ. 24/2017 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Θέμα     2ο
Ανατροπή των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης, που δεν εκτελέσθηκαν εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2017

Θέμα     3ο
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών στη θέση “Υδατόπυργος” του Οικισμού Καλαμιτσίου της Δ.Κ. Γρεβενών (αιτήματα ιδιοκτητών τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης -ΜΜΕ)

Θέμα     4ο
Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2018

Θέμα     5ο
Ορισμός μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιούμενων Ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2018

Θέμα     6ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο:  «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια»

Θέμα     7ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο:  «Δαπάνες καθαρισμού σεντονιών, κουρτινών κλπ  Μαθητικής Εστίας Δήμου Γρεβενών»

Θέμα     8ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο:«Εργασία μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης και αναπαραγωγής  των πρακτικών του Δ.Σ.»    

Θέμα    9ο
Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το Ν.4412/8-8-2016 για την παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών για το Δήμο Γρεβενών έτους 2018

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα   10ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Διαγραμμίσεις Δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου (έτους 2015)”

Θέμα   11ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο ομβρίων”

Θέμα   12ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση – ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών”

Θέμα   13ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο ΔΑΚ Γρεβενών”

Θέμα   14ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”

Θέμα   15ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”

Θέμα   16ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Πλακόστρωση ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Μηλέας (Β Φάση)”

Θέμα   17ο
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά"

Θέμα   18ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Επισκευή συντήρηση φρεατίων ομβρίων Ιτέας Σαρακίνας” (Α.Μ. 1/2016)

Θέμα   19ο
Γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2018.

Θέμα   20ο
Παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων της συστάδας 8α του Δημοτικού Δάσους “Δοτσικού”

Θέμα   21ο
Παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων του Δασικού Τμήματος 4 του Δημοτικού Δάσους “Ζιάκα”

Ειδικά θέματα
Θέμα  22ο
Επιστροφή ή μη των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για την εκμίσθωση δασικών προϊόντων των συστάδων 12α Δημοτικού Δάσους Δοτσικού και 3α και Δασικού Τμήματος 1 Δημοτικού Δάσους Φιλιππαίων

Θέμα   23ο
Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Γεωργίου Π. Ποντίκα για ανάληψη αστικής υπόθεσης με αντικείμενο τη διεκδίκηση ποσού 19.000,00€, υπέρ του Δήμου Γρεβενών ως καθολικού διαδόχου της πρώην Κοινότητας Σμίξης κατά των καθολικών διαδόχων της Μίνας Νασίκα, χήρας Ιωάννη.

Θέμα   24ο
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της  Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής και αποδοχή παραίτησης μελών.

Θέμα   25ο
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της  Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής και αποδοχή παραίτησης μελών.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

   
   Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας