Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών


θα   γίνει    στις      20 Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα     1ο
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Χρήστου Μπαζάκα του Φωτίου)

Θέμα     2ο
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Βασιλείου Μηνασίδη του Ελευθερίου)

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα     3ο
Υποβολή αιτήματος για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

Θέμα     4ο
Κοπή δένδρου (Πλατάνου) στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Γρεβενών, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Θέμα     5ο
Κοπή πέντε δένδρων στην Τ.Κ. Συνδένδρου του Δήμου Γρεβενών, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Θέμα     6ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 455.400,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών -Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”  και έγκριση του 9ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα     7ο
Επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου “Φιλαθλητικός Όμιλος *Πρωτέας*”

Θέμα     8ο
Καθορισμός των δικαιούχων και του ύψους της αποζημίωσης των Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στα Δημοτικά Συμβούλια

Θέμα     9ο
Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Κύθνο, για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Δ.Ι.Π.Ε. (Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας)

Θέμα   10ο
Αποδοχή τιμολογίου έτους 2016

Θέμα   11ο
Παράταση μίσθωσης του ακινήτου όπου στεγάζονται οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών με χειμερινή έδρα τη Λάρισα (Μετακινούμενες Ορεινές Κοινότητες)

Θέμα   12ο
Έγκριση για δωρεάν παραχώρηση του 1ου ορόφου του Δημοτικού Καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Σμίξης (αίτημα Μορφωτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Σμιξιωτών “Η Ωραία Βασιλίτσα”)

Θέμα   13ο
Ορισμός επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού”

Θέμα   14ο
Ορισμός επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Ανόρυξη δοκιμαστικής γεώτρησης για την χρήση γεωθερμίας στο Κέντρο Πολιτισμού Γρεβενών”

Θέμα   15ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρθρο 61 Ν.3979/2011)” (μηνός Μαΐου 2018)

Θέμα   16ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου Μαθητικής Εστίας ετών 2017 – 2018” (μηνός Μαΐου 2018)

Θέμα   17ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “ΔήμοςΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜ. Ε.Π.Ε. και με διακριτικό τίτλο Δήμος ΝΕΤ”

Θέμα   18ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας” (Απρίλιος – Μάιος 2018)

Θέμα   19ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Ετήσια συνδρομή δίμηνης ενημέρωσης νομοθεσίας με DVD 2018 & άδεια χρήσης DVD 2018”

Θέμα   20ο
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο: α) “Δαπάνες καθαρισμού γραφείων” και β) “Υπηρεσίες κυνοκομείου”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα   21ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση φθορών εργασιών οδοποιίας και συνοδά έργα (έτους 2012)”

Θέμα   22ο
Παράταση προθεσμίας (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση – Ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών”

Θέμα   23ο
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση πλατείας Προσβόρου”

Θέμα   24ο


Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση – Επισκευή Αθλητικών υποδομών του Δήμου”

Θέμα   25ο
Μεταφορά λήμματος των Δασικών Τμημάτων 1 και 2 τους έτους 2017 Δημοτικού Δάσους Καλοχίου στο έτος 2018

Θέμα   26ο
Μεταφορά λήμματος του Δασικού Τμήματος 10 τους έτους 2016 Δημοτικού Δάσους Αηδονίων στο έτος 2018

Ειδικά Θέματα
Θέμα   27ο

Επιλογή, διορισμός και ορισμός αμοιβής ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2017 της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.)
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

   
   Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Γρεβενά      15-06-2018                                  
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                    Αριθ. Πρωτ.:  - 8.419  -
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                      
Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1
Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα
Τηλέφωνο     : 24623-50877
e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr                                            Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας