Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

26η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

... θα   γίνει    στις      01 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Θέμα     1ο    Έγκριση του 28ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     2ο    Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 4.608,00 € από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. “Δυτική Μακεδονίας 2014-2020” της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γρεβενών” και έγκριση του 29ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     3ο    Αποδοχή χρηματοδότησης  ποσού 250.000,00 € από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 055 για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες και έγκριση του 30ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα     4ο    Έγκριση του 31ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     5ο    Έγκριση του 32ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     6ο    Αποδοχή χρηματοδότησης  ποσού 130.640,00 € από πιστώσεις του χρηματοδοτικού προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” έτους 2018 του Πράσινου Ταμείου, για την υλοποίηση της πράξης “Προμήθεια οργάνων για την αναβάθμιση και πιστοποίηση παιδικών χαρών” και έγκριση του 33ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     7ο    Τριμηνιαία έκθεση αποτελέσματα έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών - εσόδων 3ου τριμήνου έτους 2018.
Θέμα     8ο    Καθορισμός αμοιβής  της δικηγόρου Δερπάνη Σοφίας για διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής στο κτηματολόγιο Λάρισας (κληροδότημα Νασίκα)
Θέμα     9ο    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού”
Θέμα   10ο    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής  Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Τακτική συντήρηση οχημάτων - μηχανημάτων”
Θέμα   11ο    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Αμοιβή για παραμετροποίηση λογισμικού USB TOKEN για την έκδοση ψηφιακών υπογραφών”
Θέμα   12ο    Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Ηχητική κάλυψη”
Θέμα   13ο    Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Διαφημιστική καταχώρηση”
Θέμα   14ο    Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Επισκευή χορτοκοπτικών”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα   15ο    Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή δρόμου από Μικρό Σειρήνι έως Άγιο Γεώργιο μέσω Τ.Κ. Ελευθέρου”
Θέμα   16ο
    Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Έργα τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών του Δήμου Γρεβενών (έτους 2018)”
Θέμα   17ο    Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κρανιάς Περιβολίου”
Θέμα   18ο    Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση αγροτικού δικτύου Δήμου Γρεβενών”
Θέμα   19ο    Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή και βελτίωση ποτιστρών του Δήμου”
Θέμα   20ο    Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση και διαμόρφωση σιντριβανιού πλατείας Αιμιλιανού”
Θέμα   21ο    Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Πλακόστρωση ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού ΤΔ Μηλέας Β΄ Φάση”
Θέμα   22ο    Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου “Βελτίωση – Ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών”
Θέμα   23ο
    Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος” (Α.Μ. 21/2014)
Θέμα   24ο
    Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας κάθετης σήμανσης οδών Δήμου” (Α.Μ. 20/2015)
Θέμα   25ο
    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Διαμερισμάτων” (Α.Μ. 43/2009)
Θέμα   26ο
    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις Σμίξη και Μοναστήρι στον ποταμό Αλιάκμονα” (Α.Μ. 64/2012)
Θέμα   27ο
    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο ομβρίων”
Θέμα   28ο
    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου (έτους 2015)”
Θέμα   29ο    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση χλοοτάπητα γηπέδων”
Θέμα   30ο
    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Γεωθερμική αντλία θερμότητας στο Επαγγελματικό Λύκειο – ΕΠΑΛ στην Κοινότητα Γρεβενών”
Θέμα   31ο    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Οδοποιία 2006” (Α.Μ. 31/2007)
Θέμα   32ο    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή τριών στεγάστρων” (Α.Μ. 77/2008)
Θέμα   33ο    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ανάδειξη Οικισμού Δ.Δ. Κυπαρισσίου” (Α.Μ. 16/2009)
Θέμα   34ο    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση δρόμων από θεομηνίες Δ.Ε. Μεσολουρίου” (Α.Μ. 09/2011)
Θέμα   35ο    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκαταστάσεις καταπτώσεων οδών από έκτακτες ανάγκες” (Α.Μ. 15/2016)
Θέμα   36ο    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση βελτίωση Κοιμητηρίων του Δήμου (Α.Μ. 33/2016)
Θέμα   37ο    Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στη θέση “Λάτνα” και ανάδειξη μονοπατιού “Παλαιοκνίδη – Κρεμαστός” Δήμου Γρεβενών”
Θέμα   38ο    Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
Θέμα   39ο    Τροποποίηση της αριθμ. 60/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά δωρεάν παραχώρηση για χρήση του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 109665 διασκευασμένου πυροσβεστικού οχήματος τύπου MAZDA ΒΤ50 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γρεβενών
Θέμα   40ο    Υλοτομία δασικού τμήματος 7 Δημοτικού δάσους Γόργιανης Τοπικής Κοινότητας Κηπουργείου
Θέμα   41ο    Υλοτομία δασικού τμήματος 8 συνιδιόκτητου δάσους Μικρολιβάδου Τοπικής Κοινότητας Μικρολιβάδου
Θέμα   42ο    Υλοτομία δασικού τμήματος 11β συνιδιόκτητου δάσους Μικρολιβάδου Τοπικής Κοινότητας Μικρολιβάδου

Ειδική θέματα
Θέμα   43ο    Ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στο Δήμο Γρεβενών
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

   
   Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Γρεβενά     26-10-2018                                  
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                    Αριθ. Πρωτ.:  - 15.746 -
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                      
Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1
Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα
Τηλέφωνο     : 24623-50877
e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις