Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ (Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 1 του Π.Δ. 26/2012)

Κατά την προεκλογική περίοδο (δηλαδή από την επίσημη προκήρυξη των εθνικών εκλογών στις
11/6/2019 έως και την Παρασκευή πριν από την διεξαγωγή των εκλογών στις 5/7/2019 καθώς μετά
απαγορεύεται οποιαδήποτε προεκλογική δραστηριότητα ούτως ή άλλως) απαγορεύεται:
1) Η ανάρτηση αφισών, πανώ κλπ.
2) Η διακίνηση φυλλαδίων μέσω του τύπου.
3) Η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών.
4) Η μετάδοση εκπομπών (ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών) από τους υποψηφίους/ες.
5) Η διακίνηση προεκλογικού υλικού μέσω του Δημοσίου.
6) Η λειτουργία εκλογικών κέντρων (σε ισόγειο χώρο). Κατ'εξαίρεση επιτρέπεται η λειτουργία
πολιτικών γραφείων (έως τριών το πολύ) σε μη ισόγειους χώρους, χωρίς μεγαφωνικές
εγκαταστάσεις και με πινακίδα με τα αναγκαία προσδιοριστικά στοιχεία του υποψηφίου.

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
(Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 2 του Π.Δ. 26/2012)
Οι εμφανίσεις υποψηφίων βουλευτών σε πάσης φύσεως εκπομπές ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών
σταθμών επιτρέπεται, ως εξής:
α. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας, μόνο μία φορα κατά τη διάρκεια
της προεκλογικής περιόδου (11/6/2019-5/7/2019).
β. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, μέχρι δύο φορές
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου (11/6/2019-5/7/2019).
Ως εμφανίσεις των υποψηφίων θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις τους, η συμμετοχή τους σε
οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων των δελτίων ειδήσεων, καθώς και η κατόπιν
αιτήσεως τους κάλυψη της προεκλογικής τους δραστηριότητας.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
(Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 και 5 του Ν. 3023/2002)
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή στις εκλογές (στο
οποίο συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων παροχών και διευκολήνσεων) ανερχεται σε
15.000 ευρώ.
Από το ανωτέρω ποσό, μέχρι το 20% δύναται να διατεθεί για καταχώριση διαφημιστικών
μηνυμάτων στον τύπο.
ΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
(Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3023/2002 και το άρθρο 7 του Ν. 4304/2014)
Η χρηματοδότηση των υποψηφίων βουλευτών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου
(11/6/2019-7/7/2019), από το ίδιο πρόσωπο (απαγορεύται η χρηματοδότηση από εταιρείες,
ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική
ιθαγένεια) δεν επιτρέπεται να υπερβάινει το ποσό των 5.000 ευρώ.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
(Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3023/2002 και το άρθρο 38 του Ν. 4472/2017)
Οι υποψήφιοι οφείλουν εντός 10 ημερών από την υποβολή της υποψηφιότητας τους να ανοίξουν
τραπεζικό λογαριασμό υποψηφίου, μέσω του οποίου πρέπει να διακινούνται τα έσοδα και οι
δαπάνες τους. Ο λογαριασμός αυτός πρέπει να κοινοποιηθεί αυθημερόν στην επιτροπή ελέγχου της
Βουλής από τους υποψηφίους με την συμπλήρωση και την αποστολή της επισυναπτόμενης φόρμας,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της επιτροπής ελέγχου της Βουλής στο: eklogdapanes@parliament.gr
Επιτρέπεται η πληρωμή δαπανών χωρίς την χρήση του λογαριασμού αυτού, αν αυτές δεν
υπερβαίνουν συνολικά τα 500 ευρώ για όλη τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου των προεκλογικών
δαπανών και εσόδων (προεκλογική περίοδος 11/6/2019 – 7/7/2019) και συνοδεύονται από τις
αντίστοιχες αποδείξεις, τιμολόγια και συναφή παραστατικά που αποδεικνύουν τη δαπάνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις