Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,  στην 5η τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με  τηλεδιάσκεψη  μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 16 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα     1ο

Επέκταση χώρου λειτουργίας λαϊκής αγοράς Δήμου Γρεβενών κάθε Παρασκευή λόγω covid 19


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα     2ο

Διατήρηση / κατάργηση / μετατόπιση / δημοπράτηση ή μη περιπτέρων της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την 2/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα     3ο

Διατήρηση και δημοπράτηση ή μη  του περιπτέρου της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών του Δήμου  Γρεβενών που βρίσκεται στην πλατεία 25ης Μαρτίου, σύμφωνα με την 3/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα     4ο

Έκδοση κανονισμού Λειτουργίας υφιστάμενης Λαϊκής Αγοράς Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την 4/2020 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα     5ο

Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Γρεβενών και  έγκριση κανονισμού λειτουργίας της


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

Θέμα    6ο

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για απαλλαγή ενιαίων ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω λήψης μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού Covid-19

Θέμα    7ο

Παράταση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Σκάμνα» της Κοινότητας Μυρσίνης  Δήμου Γρεβενών (αίτημα Ιωάννη Τόλιου Σπυρίδωνος)  

Θέμα    8ο

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του ισόγειου και του πρώτου ορόφου  του Κοινοτικού Καταστήματος Σαμαρίνης στον  Ιερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγία) Σαμαρίνης, για  τη  δημιουργία  Εκκλησιαστικού Κειμηλιαρχείου (αίτημα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σαμαρίνης της Κοινότητας Σαμαρίνας του Δήμου Γρεβενών)

Θέμα    9ο

Έγκριση ή μη της απευθείας ανταλλαγής Δημοτικής έκτασης του Αγροκτήματος Ελευθέρου με τμήμα αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Γεωργίου Ιορδανίδη

Θέμα  10ο

Δωρεάν παραχώρηση χώρων του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Σαμαρίνας (αίτημα  Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών)


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα  11ο

Έκδοση λογαριασμού της μίσθωσης για την εκμετάλλευση δασικών προϊόντων του Δασικού Τμήματος 6 του Δημοτικού Δάσους “Αηδονίων”


Ειδικά θέματα 

Θέμα  12ο

Αναδοχή ή μη τρεχουσών οφειλών από το Δήμο Γρεβενών σε ότι αφορά απαιτήσεις εργαζομένων από την Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.” (Αν.Γρε.), καταγγελία συμβάσεων εργαζομένων και λύση της εργασιακής τους σχέσης και νομικό καθεστώς της εταιρίας


Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: 

Γρεβενών (για το 1ο, 2ο, 3ο & 4ο θέμα)

Μυρσίνης (για το 7ο θέμα)

Σαμαρίνας (για το 8ο & 10ο θέμα)

Ελευθέρου (για το 9ο θέμα)

Αηδονίων (για το 11ο θέμα)


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις