Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021

Συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020) και του υπ’ αριθ. 33954/2-6-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 18η Μαϊου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, με θέματα: 

1: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ), έτους 2021 

Εισηγητές οι: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης η κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ιωάννης Γιάτσιος 

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος 

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης 

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές 

2: Έγκριση σκοπιμότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ι.Τ.Ε. 

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

3: Έγκριση σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπάνης συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2021» 

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης. 

4: Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ». 

Εισηγητής : ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας κ. Πρόδρομος Ασλανίδης 

5: Χαρακτηρισμός του νέου δρόμου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΡΕΜΑ ΚΩΤΟΥΡΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ» 

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος 

6: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου της ΠΕ Καστοριάς: «Εκσυγχρονισμός & επέκταση συλλογικών αρδευτικών δικτύων Κορησού - Λιθιάς» Προϋπολογισμού 2.200.000,00. 

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος 

7: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου της ΠΕ Καστοριάς: «Αντιπλημμυρική προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή Σαρανταπόρου», Προϋπολογισμού 250.000,00€. 

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος 

8: Ακύρωση της αριθμ. 221/20 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά τον προϋπολογισμό του υποέργου 2 και την εκ νέου Έκδοση Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 του υποέργου 2 «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας στον κόμβο νότιας εισόδου Πτολεμαϊδας», προϋπολογισμού : 3.469.354,84 € (χωρίς Φ.Π.Α.) της Πράξης: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαϊδας», με κωδικό ΟΠΣ 5022566. 

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

9: Tρόπος δημοπράτησης (Συνοπτικό Διαγωνισμό) σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.4412/16 για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 6οΧΛΜ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΙΑΝΗΣ» Προϋπολογισμός: 74.000,00€ (με Φ.Π.Α.) Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης 

10: Τρόπος εκτέλεσης του έργου : «Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας Αμυνταίου», Προϋπολογισμού δαπάνης # 2.000.000,00 € #, με το Φ.Π.Α.  Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές 

11: Τρόπος εκτέλεσης του έργου : «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Ε.Ο.15 και ΕΠ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών», Προϋπολογισμού δαπάνης # 1.000.000,00 € #, με το Φ.Π.Α.  Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές 

12: Έγκριση Τροποποίησης μέρους του Τεχνικού Προγράμματος 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Π.Ε. Φλώρινας (Τροπ.1) στα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541 

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές 

13: Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - νέα έργα έτους 2021 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών 

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ιωάννης Γιάτσιος 

14: Τρόπος εκτέλεσης νέων έργων εγκεκριμένων με την 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 της Π.Ε. Γρεβενών Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ιωάννης Γιάτσιος 

15: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Α’ τρίμηνο 2021 Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης η κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη. 

16: Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων του ΚΕ.ΠΕ. για το έτος 2021  Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Πολιτισμού κ. Όλγα Πουταχίδου 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Ευφροσύνη Ντιό

Πίνακας Αποδεκτών : 

1. Γκατζαβέλη Παναγιώτα 

2. Τσιούμαρης Γρηγόριος 

3. Βαβλιάρας Γεώργιος 

4. Λυσσαρίδης Νικόλαος 

5. Κιάνας Στέργιος 

6. Πουταχίδου Όλγα 

7. Μαργαρίτης Γεώργιος 

8. Τοπαλίδης Ηλίας 

9. Δαδαμόγια Αικατερίνη 

10. Μακρυγιάννης Μενέλαος 11. Κιοσές Ιωάννης 

12. Βόσδου Σωτήριος 

13. Άμπας Βασίλειος 

14. Σαββόπουλος Δημήτριος 15. Κοζατσάνη Δέσποινα 

16. Μάνος Θωμάς 

17. Κυριακίδου – Τσιάγγου Καλλιόπη 18. Φωλίνας Αθανάσιος 

19. Γιάτσιος Ιωάννης 

20. Χατζηζήσης Λάμπρος 

21. Καρυπίδης Θεόδωρος 

22. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία  23. Λαζαρίδης Παύλος 

24. Κάτανας Ηλίας 

25. Γιαννακίδης Σταύρος 

26. Λιάσης Ιωάννης 

27. Κωτακίδης Γεώργιος 

28. Κώττας Παναγιώτης 

29. Μαρκόπουλος Ναούμ 

30. Ζεμπιλιάδου Γεωργία 

31. Χριστοφορίδης Γεώργιος 32. Μπουμπόναρη Νικολέτα 33. Στρατάκης Ιωάννης 

34. Τζιώτζης Απόστολος 

35. Γιαννόπουλος Γρηγόριος

36. Τσάκωνας Αντώνιος 

37. Καραντζίδης Βασίλειος 

38. Σαββουλίδης Χρήστος 

39. Πράσσος Στέφανος 

Κοινοποίηση 

1. Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κ. Βασίλειος Μιχελάκης 

2. Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

3. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

4. Μ.Μ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 

5. Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Δ.Μ. 

6. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, ΑΝΚΟ Α.Ε. 

7. Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 

8. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ. 

9. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ. 

10. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις