Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

Με συντονιστή εταίρο την Αν Γρε εγκρίθηκε η υλοποίηση του Προγράμματος ΤΟ.ΠΕ.ΚΟ. που αφορά ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων (Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία) με την Αρ.Πρωτ.:2.13224/4.1909, 30/05-2012 απόφασή της ενέκρινε την ένταξη της Πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προϋπολογισμού 450.000,00€.
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υποστήριξη 190 ανέργων που διαβιούν στην Π.Ε. Γρεβενών και ανήκουν αποδεδειγμένα στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, οι οποίες λόγω των χαμηλών προσόντων τους που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και κατά συνέπεια αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη, αλλά και στην ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.
Οι ομάδες είναι:

•    Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45, με χαμηλά τυπικά προσόντα
•    Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
•    Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Το έργο, το οποίο θα υλοποιήσει η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΟΧΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», με συντονιστή εταίρο την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ., έχει ως στόχο:
    αφενός να υποστηρίξει τους ωφελούμενους, μέσω δράσεων, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη και
    αφετέρου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα, με σκοπό την ενσωμάτωση των ωφελούμενων στο εργασιακό και κοινωνικό γίγνεσθαι.
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της Αν Γρε, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει τόσο η Αν Γρε όσο και ο Δήμος Γρεβενών.
Η ισότιμη αντιμετώπιση των ατόμων που ανήκουν στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και η πλήρης ένταξή τους στο κοινωνικό και εργασιακό γίγνεσθαι με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, αποτέλεσε και αποτελεί βασικό μας στόχο. Γιατί Ισονομία και Ισοπολιτεία αρμόζει στην κοινωνία των ενεργών πολιτών.
Οι συνάνθρωποί μας, σε όποια κοινωνική ομάδα και αν ανήκουν, επιβάλλεται να στέκονται δίπλα μας με υπερηφάνεια και εμείς να τους περιβάλλουμε με σεβασμό και αυτό κάνουμε.
Στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΟΧΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» η οποία έχει συσταθεί για την υλοποίηση του έργου συμμετέχουν ως εταίροι οι:
    Αναπτυξιακή Γρεβενών-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ως συντονιστής εταίρος)
    Ο Δήμος Γρεβενών
    Ο Δήμος Δεσκάτης
    Το Επιμελητήριο Γρεβενών
    Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Γρεβενών
    Το Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού –ΚΕΚ
    Ζ.Βαδρατσίκα και ΣΙΑ Ε.Ε.- Γνώση Ανάπτυξη.

Γραφείο Προέδρου Αν Γρε και Δημάρχου Γρεβενών
                                               Δημοσθένη Κουπτσίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας