Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 34η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

      
    Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: “Ερευνητικές γεωτρήσεις εντός των Ο.Π. 18 & Ο.Π. 19 στην περιοχή “Αετοράχη” του Νότιου Βούρινου στο Δήμο Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών”. 
Θέμα 2ο
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ για τα έτη 2014 και 2015.
Θέμα 3ο
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για την Επιτροπή Παραλαβής  έργων δαπάνης κάτω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ για τα έτη 2014 και 2015.
Θέμα 4ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (Περίφραξη – Διαμόρφωση χώρου)»
Θέμα 5ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ  και 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο όμβριων (έτους 2013)»
Θέμα 6ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ  εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση – συντήρηση αθλητικών υποδομών»
Θέμα 7ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ  εκτέλεσης του έργου: «Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων Δήμου Γρεβενών έτους 2013»
Θέμα 8ο
Έγκριση 2ου ΑΠΕ  εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση κοιμητηρίων ΔΔ Δήμου Γρεβενών»
Θέμα 9ο
Επανακαθορισμός  Μέλους  της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της πράξης «Εκσυγχρονισμός και επέκταση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας»  στο ΠΔΜ του Ε.Π. “Μακεδονία – Θράκη” και εξουσιοδότηση του  Δημάρχου Γρεβενών για την υπογραφή  προγραμματικής Σύμβασης
Θέμα 10ο
Αποδοχή προϋποθέσεων που αφορούν την υπ' αριθμ. 2359/108/15-10-2014 έγγραφη συγκατάθεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τεχνικές παρεμβάσεις στο κτίριο της Μ.Ε. Γρεβενών.
Θέμα 11ο
Υλοτομία Δασικού Τμήματος 2 Δημοτικού Δάσους Μικρολιβάδου Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης.
Θέμα 12ο
Υλοτομία Δασικού Τμήματος 6α Συνιδιόκτητου Δάσους Μικρολιβάδου Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης.
Θέμα 13ο
Υλοτομία Δασικού Τμήματος 6β Συνιδιόκτητου Δάσους Μικρολιβάδου Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης.

    Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων
Θέμα 14ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού Καταστήματος» με Α.Μ. 42/2005
Θέμα 15ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων ΚΑΠΗ (έτους 2010)» με Α.Μ. 46/2010
Θέμα 16ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων» με Α.Μ. 38/2010
Θέμα 17ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Βελτίωση βατότητας οδών Δ.Ε. Σαμαρίνας» με Α.Μ. 29/2012
Θέμα 18ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Βελτίωση υπόβασης οδών Δήμου Γρεβενών» με Α.Μ. 22/2012
Θέμα 19ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή τεχνικών Δ.Ε. Γόργιανης» με Α.Μ. 67/2012
Θέμα 20ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Βελτίωση δασικών δρόμων και δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας δημοτικού δάσους Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων» με Α.Μ. 37/2010
Θέμα 21ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών έτους 2011» με Α.Μ. 19/2011
Θέμα 22ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου» με Α.Μ. 35/2013
Θέμα 23ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Επισκευή κεντρικής θέρμανσης δημοτικών κτιρίων (έτους 2011)» με Α.Μ. 48/2011
Θέμα 24ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των φυσικών συστημάτων για τους οικισμούς Μυρσινας, Φελλίου, Αμυγδαλεών και Αγ. Θεοδώρων Δήμου Γρεβενών» με Α.Μ.55/2005
Θέμα 25ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Βελτίωση βατότητας οδών Δ.Ε. Ηρακλεωτών» με Α.Μ. 33/2011
Θέμα 26ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής – δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Θ. Ζιάκα (έτους 2012)» με Α.Μ. 51/2012 
Θέμα 27ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Λάβδας» με Α.Μ. 127/2009
Θέμα 28ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Ανάπλαση παραποτάμιων περιοχών Τ.Δ. Παλιουριάς» με Α.Μ. 59/2011
Θέμα 29ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή τοιχίων στο Τ.Δ. Ταξιάρχη» με Α.Μ. 181/2009
Θέμα 30ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Δήμου Δεσκάτης (Συνοικισμού Γήλοφου)» με Α.Μ. 27/2010
Θέμα 31ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο δρόμο Μικροκλεισούρας - Παλαιοκνίδης» με Α.Μ. 98/2010
Θέμα 32ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Καθαρισμός ποταμών και ρεμάτων βόρειου τμήματος Δήμου Γρεβενών» με Α.Μ. 23/2011
Θέμα 33ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Συντήρηση – επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου» με Α.Μ. 29/2008
Θέμα 34ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης» με Α.Μ. 48/2010
Θέμα 35ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Τεχνικά έργα στο δρόμο Διασελάκι Κατάκαλη» με Α.Μ. 126/2010
Θέμα 36ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών γηπέδου ποδοσφαίρου» με Α.Μ. 113/2007
Θέμα 37ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος Δήμου Θ. Ζιάκα» με Α.Μ. 72/2010
Θέμα 38ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Αποκατάσταση στέγης κτιρίου πολιτιστικού συλλόγου Μαυρονόρους» με Α.Μ. 79/2010
Θέμα 39ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Εσωτερική οδοποιία νοτίου τμήματος Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)» με Α.Μ. 43/2011
Θέμα 40ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Αμμοχαλικόστρωση δρόμου οικισμού Παρορείου» με Α.Μ. 70/2010
Θέμα 41ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή δρόμου Παλαιοκνίδης - Μικροκλεισούρας» με Α.Μ. 142/2007
Θέμα  42ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  του έργου «Συντήρηση βελτίωση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Βεντζίου» με Α.Μ. 38/2013
   
    Αυτοτελές Τμήμα Μαθητικής Εστίας
Θέμα 43ο
Έγκριση τιμών για τις παρεχόμενες από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υπηρεσίες (Φιλοξενίες – Παραχωρήσεις χρήσης χώρων)

    Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 44ο
Έγκριση της 403/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπή με θέμα: “Τριμηνιαία έκθεση, αποτελέσματα έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών - εσόδων 3ου τριμήνου έτους 2014”. 
Θέμα 45ο
Έγκριση 426/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Σύνταξη του 27ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014”
Θέμα 46ο
Αποδοχή επιχορήγησης 233.584,24 € από Υπουργείο Εσωτερικών και έγκριση του 28ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014  που συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή για καταβολή προνοιακών επιδομάτων
Θέμα 47ο
Δέσμευση πίστωσης 700,00 € για επιχορήγηση της “Ένωσης Ποδηλατιστών Γρεβενών”
Θέμα 48ο
Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στην Αθήνα
Θέμα 49ο
Ψήφιση δαπάνης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Θέμα 50ο
Συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής των προμηθειών Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Γρεβενών
Θέμα 51ο
Παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων (ιστό και οικίσκο) του Δήμου Γρεβενών για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής (αίτηση DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.)
Θέμα 52ο
Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των συμβολαίων ανταλλαγής δημοτικής έκτασης με ίσης αξίας ιδιωτικής έκτασης της εταιρείας ΥΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΝΤΖΙΟΥ Ο.Ε.
Θέμα 53ο
Αποδοχή του 1/2013 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Θέμα 54ο
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου επί της αιτήσεως ακυρώσεως της αριθμ. 5/2009 απόφασης της Β/θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

    Θέματα Ν.Π. και Επιχειρήσεων
Θέμα 55ο
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης 15.000,00€ και κατανομή αυτής στις Σχολι-
κές Επιτροπές του Δήμου Γρεβενών.
Θέμα 56ο
Έγκριση της 95/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. με θέμα: “Αποζημίωση Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΚΕΓ”
Θέμα 57ο
Έγκριση της 107/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. με θέμα:  “Κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014”
Θέμα 58ο
Έγκριση για την έκδοση εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την 1551/2-7-2014 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράση “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” από τη ΔΕΚΕΓ
Θέμα 59ο
Έγκριση για την έκδοση εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την 1551/2-7-2014 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράση “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” από το Κ.Κ.Α. & Α.

    Ειδικά Θέματα
Θέμα 60ο
Κατάθεση ψηφίσματος
Θέμα 61ο
Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης
Θέμα 62ο
Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Θέμα 63ο
Έγκριση της 30/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Έκθεση πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γρεβενών”.
Θέμα 64ο
Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 70.563,57 από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Δ' κατανομή έτους 2014)Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις