Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 23 Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή περιφερειακού δρόμου στον οικισμό Πόρου”
Θέμα 2ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Δ. Ζιάκα”
Θέμα 3o
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Ύδρευση (Δ.Ε. Περιβολίου)”
Θέμα 4o
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων σκυλιών στα παλιά σφαγεία”
Θέμα 5o
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή τεχνικών Δ.Ε. Γόργιανης (έτους 2012)”
Θέμα 6o
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αντιπλημμυρικά έργα στο δρόμο Μικροκλεισούρας - Παλαιοκνίδης”
Θέμα 7ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Δασυλλίου Δ.Ε. Αγίου Κοσμά Δ. Γρεβενών”
Θέμα 8ο
Τροποποίηση των συμφωνητικών Εταιρικής Σχέσης του έργου Life12/NAT/GR/00784-Arcpin.

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα  9ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης Κ' παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012.
Θέμα 10ο
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας.


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 11ο
Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 220.000,00 € από ΣΑΕ 205 (Ε.Π.Α.ΔΥ.Μ.) και έγκριση του 2ου σχεδίου αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 36/2015 απόφαση Ο.Ε.)
Θέμα 12ο
Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 52.702,73 € από πιστώσεις του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και έγκριση του 3ου σχεδίου αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 37/2015 απόφαση Ο.Ε.)
Θέμα 13ο
Έγκριση του 4ου σχεδίου αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 38/2015 απόφαση Ο.Ε.)
Θέμα 14ο
Έγκριση του 5ου σχεδίου αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 31/2015 απόφαση Ο.Ε.)
Θέμα 15ο
Επιχορήγηση συλλόγου “Πανελλήνιος Πολιτιστικός Σύλλογος Σαμαριναίων “Η ΜΟΡΑΒΑ””
Θέμα 16ο
Παραχώρηση χρήσης σταθμού συγκέντρωσης γάλακτος Τ.Κ. Σαμαρίνας στον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Σαμαρίνας.
Θέμα 17ο
Ανάκληση των αριθμ. 75/2014 και 76/2014 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσαν αιτήματα κ. Αικατερίνης Μπουραλέκου.
Θέμα 18ο
Ανταλλαγή δημοτικής έκτασης στην Ποντινή Γρεβενών με ιδιοκτήτες έκτασης της εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε.
Θέμα 19ο
Έγκριση εκδηλώσεων και ψήφιση πίστωσης για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
Θέμα 20ο
Έγκριση διμερούς σύμβασης για παροχή συγκοινωνιακού έργου.
Θέμα 21ο
Ορισμός αναδόχων κατά φορέα και κατά ομάδα για την προμήθεια τροφίμων έτους 2015 για το Δήμο Γρεβενών και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.
Θέμα 22ο
Παράταση των συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων.

Ειδικά θέματα
Θέμα 23ο
Έγκριση του σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2015
Θέμα 24ο
Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την επικοινωνία με τον Ομάδα Διαχείρισης Δικτύου (Ο.Δ.Δ.) και την Ομάδα Εποπτείας Δικτύου (Ο.Ε.Δ.)
Θέμα 25ο
Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κλησιάρη Νικολάου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών στην άσκηση έφεσης κατά της αριθμ. 3644/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
Θέμα 26ο
Τροποποίηση της αριθμ. 6759/8-6-2010 πράξης παραχώρησης χρήσης έκτασης προς τη “ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.”


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
   

                                                                                       Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ grevena.net

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις