Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια Κούρβουλο Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών”

Θέμα 2ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης Κολυμβητηρίου”

Θέμα 3ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 4ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση – Ανακατασκευή Γηπέδου Γρεβενών”

Θέμα 5ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση – Βελτίωση κεντρικών θερμάνσεων σχολικών κτιρίων (έτους 2014)”

Θέμα 6ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βεντζίων”

Θέμα 7ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών”

Θέμα 8ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (ασφαλτικά)”

Θέμα 9ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών δυτικού τμήματος 2015”

Θέμα 10ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Γρεβενών”

Θέμα 11ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Θ.Ζιάκα και Αγίου Κοσμά”

Θέμα 12ο
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Αναπλάσεις χώρων Δ.Δ. Δήμου Θ. Ζιάκα”

Θέμα 13ο
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: “Κατασκευή σιδηρογέφυρας στην κοινότητα Δοτσικού” 

Θέμα 14ο
Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: “Βελτίωση κοιμητηρίων Δ.Δ. Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 15ο
Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή πλατείας & ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου” (Δ.Ε. Δοτσικού)

Θέμα 16ο
Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια, Κούρβουλο, Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών”

Θέμα 17ο
Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. του έργου “Μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Περιβολίου σε Λαογραφικό Μουσείο”

Θέμα 18ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση χώρων Τ.Δ. Τρικώμου,  Παρορείου & Μοναχιτίου”

Θέμα 19ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Ν.Π. του Δήμου, για την εκτέλεση του έργου: “Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο Δ.Α.Κ. Γρεβενών”.

Θέμα 20ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Ν.Π. του Δήμου,   για την εκτέλεση του έργου: “Κατασκευή στέγης αποδυτηρίων κλειστού Γυμναστηρίου Γρεβενών”

Θέμα 21ο
Συγκρότηση τεχνικής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: “Βελτίωση οδού Σπηλαίου – Πορτίτσας Δήμου Γρεβενών Π.Ε. Γρεβενών”

Θέμα 22ο
Διάλυση σύμβασης του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων”

Θέμα 23ο
Διάλυση σύμβασης του έργου: “Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων Δ.Δ. Ταξιάρχη”

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα  24ο
Έγκριση του 23ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 236/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Θέμα 25ο
Έγκριση του 24ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 246/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Θέμα 26ο
Έγκριση του 25ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 247/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Θέμα 27ο
Εφάπαξ καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από το πρόγραμμα “Α'  Κοινωνικών Βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις”

Θέμα 28ο
Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στη Θεσσαλονίκη.

Θέμα 29ο
Παραχώρηση χρήσης χώρων του Δημοτικού Καταστήματος -πρώην Δημαρχείο-της Τ.Κ. Κνίδης  Δ.Ε. Βεντζίου (αιτήματα Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κνίδης)

Θέμα 30ο
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ. Αβδέλλας Δήμου Γρεβενών

Θέμα 31ο
Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Γ'  κατανομή έτους 2015)


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις