Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

Πρόσκληση στην 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών ..

που    θα   γίνει    στις      11 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα     1ο
Έγκριση εισόδου της κτηνοτροφίας στις βοσκήσιμες περιοχές της Τ.Κ. Σαμαρίνας έτους 2019
Θέμα     2ο
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Θεοδώρας Γκαντήραγα του Αποστόλου)


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα     3ο
Πρόσληψη προσωπικού δεκαεννέα (19) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου: Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Θέμα     4ο
Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023
Θέμα     5ο
Έγκριση του 13ου σχεδίου αναμόρφωσης του  προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     6ο
Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων - συλλόγων
Θέμα     7ο
Έγκριση συμμετοχής της Τοπικής Κοινότητας Σαμαρίνας του Δήμου Γρεβενών στις εορταστικές εκδηλώσεις της ΕΞΟΔΟΥ του Μεσολογγίου έτους 2019
Θέμα     8ο
Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης για την μετακίνηση αιρετών στη Αθήνα
Θέμα     9ο
Έγκριση μετακίνησης και καταβολής εξόδων κίνησης αιρετού στην Αθήνα για να παραστεί στην τελετή βράβευσης των Ελληνικών Συμμετοχών στην Εκστρατεία “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2018”
Θέμα   10ο
Έγκριση μετακίνησης αιρετών στο Μεσολόγγι για συμμετοχή στις εκδηλώσεις εορτασμού του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την επέτειο της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων.
Θέμα   11ο
Έγκριση εκμίσθωσης χρήσης τμήματος Δημοτικού Χώρου (πρώην οικόπεδο Εθνικής Τράπεζας)   της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών (αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία  “Λαΐτσος Ι. Καραγιάννης Ν. - Σιούλας Ι. Ο.Ε.”)
Θέμα   12ο
Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικών Αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Σειρηνίου Δήμου Γρεβενών
Θέμα   13ο
Δημιουργία αεραθλητικού κέντρου στην περιοχή “Πολτσιάρι” (αίτημα Συλλόγου Αερολέσχης Γρεβενών “ΦΑΕΘΩΝ”)
Θέμα   14ο
Υπεκμίσθωση Δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.131,11 τ.μ. που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα  Κέντρου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Παύλου Σαρουσαββίδη του Πέτρου)
Θέμα   15ο
Παράταση εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.435,02 τ.μ. στη θέση “Σκάμνα” του αγροκτήματος της Τ.Κ. Μυρσίνης του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Τεχνικής Εμπορικής Εταιρείας Αφοί Χαρίσιου Παπανίκου & ΣΙΑ ΙΚΕ)
Θέμα   16ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση - υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού»
Θέμα   17ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο:  «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»
Θέμα   18ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας»
Θέμα   19ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρ. 61 Ν. 3979/2011)”
Θέμα   20ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Νυχτερινή φύλαξη της Μαθητικής Εστίας”
Θέμα   21ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκριάτικες εκδηλώσεις έτους 2019»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα   22ο
Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του Δήμου Γρεβενών στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της χώρας”.
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 50.000,00 € από ΣΑΕ 055
Θέμα   23ο
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης  του έργου  «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)»
Θέμα   24ο
Μεταφορά λήμματος του Δασικού Τμήματος 7 του έτους 2018 Δημοτικού Δάσους Ζιάκα στο έτος 2019
Θέμα   25ο
Υλοτομία Συστάδας 11α Συνιδιόκτητου Δάσους Μικρολιβάδου Τοπικής Κοινότητας Μικρολιβάδου
Θέμα   26ο
Υλοτομία Συστάδας 12α Συνιδιόκτητου Δάσους Μικρολιβάδου Τοπικής Κοινότητας Μικρολιβάδου
Θέμα   27ο
Υλοτομία Δασικού Τμήματος 14 Συνιδιόκτητου Δάσους Μικρολιβάδου Τοπικής Κοινότητας Μικρολιβάδου
Θέμα   28ο
Υλοτομία Συστάδας 8β Δημοτικού Δάσους Δοτσικού Δημοτικής Ενότητας Δοτσικού
Θέμα   29ο
Υλοτομία Δασικού Τμήματος 4 Δημοτικού Δάσους Γόργιανης Τ.Κ. Κηπουρείου
Θέμα   30ο
Υλοτομία Συστάδας 5α Δημοτικού Δάσους Ζιάκα Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα
Θέμα   31ο
Υλοτομία Συστάδας 5β Δημοτικού Δάσους Ζιάκα Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα
Θέμα   32ο
Υλοτομία Δασικού Τμήματος 4 Δημοτικού Δάσους Φιλιππαίων Τ.Κ. Φιλιππαίων
Θέμα   33ο
Υλοτομία Συστάδας 3β  Δημοτικού Δάσους Φιλιππαίων Τ.Κ. Φιλιππαίων
Θέμα   34ο
Υλοτομία Δασικού Τμήματος 6 Δημοτικού Δάσους Αηδονίων Τ.Κ. Αηδονίων
Θέμα   35ο
Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τη διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Μαυραναίων (οικ. Σταυρού) Δήμου Γρεβενών, Ν. Γρεβενών διαχ. περιόδου 2019 - 2028
Θέμα   36ο
Έγκριση έκτακτης κάρπωσης στο δημοτικό δάσος Πηγαδίτσας

Ειδικά Θέματα
Θέμα   37ο
Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.), αναφορικά με την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κ.Κ.Α. & Α.
Θέμα   38ο
Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.), αναφορικά με την αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Γρεβενών ποσού 20.000,00€ και την έγκριση του 2ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2019
Θέμα   39ο
Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών
Θέμα   40ο
Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών
Θέμα   41ο
Συζήτηση για κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού στο Δήμο Γρεβενών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

   Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις