Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019

23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών,

θα   γίνει    στις      19 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα     1ο
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Παρασκευή Δόλγηρα του Ιωσήφ)

Θέμα     2ο
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Βασιλική Βάια του Σαράντη)

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα     3ο
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών ως μετόχου της Αναπτυξιακής Διαδημοτικής Ο.Τ.Α. «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε. - Cities Net AE”» για την εκπροσώπησή τους στην Γενική Συνέλευση


Θέμα     4ο
Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Παπανικολάου Σ. Κωνσταντίνου (ΑΜ ΔΣΓ 40)  για άσκηση κάθε προβλεπόμενου ένδικου μέσου  κατά της υπ' αριθμ. 59/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Γρεβενών (Τακτική Διαδικασία), έπειτα από προβλεπόμενη εισήγηση του εκκαθαριστή της Αναπτυξιακής Δήμου Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου και της ανωτέρω υπό εκκαθάριση επιχείρησης.

Θέμα     5ο
Κοπή πλάτανων στην Κοινότητα Φελλίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα     6ο
Κοπή ακακίας στην πόλης των Γρεβενών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2019 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα     7ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 600.000,00€ από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 055 – Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Γρεβενών” και έγκριση του 27ου σχεδίου αναμόρφωσης του  προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα     8ο
Ορισμός εκπροσώπων στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας

Θέμα     9ο
Ορισμός μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινητών πραγμάτων και Ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το υπόλοιπο του έτους 2019, καθώς και για το έτος 2020

Θέμα   10ο
Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το υπόλοιπο του έτους 2019, καθώς και για το έτος 2020

Θέμα   11ο
Έγκριση της απ΄ ευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 2.543,85 τ.μ. στη θέση “Δερβένι” της Κοινότητας Γρεβενών στην ατομική επιχείρηση Γάκης Αλέξανδρος

Θέμα   12ο
Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού καταστήματος της Κοινότητας Πηγαδίτσας (αίτημα Επιμορφωτικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πηγαδιτσιωτών)

Θέμα   13ο
Υπογραφή των “Συμβάσεων  χρήσης  του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής WINBANK” με την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης στο Δημοτικό Ταμία Γεώργιο Αποστολίδη και στον αναπληρωτή του Δημήτριο Καρέτσα για την χρήση του παραπάνω συστήματος, ξεχωριστά ο καθένας

Θέμα   14ο
Παράταση προθεσμίας υλοποίησης Παραδοτέου ii στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Γρεβενών»

Θέμα   15ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Development & Promotion of Cultural Touristic Destinations through Multimedia Tools» και με ακρωνύμιο «IT CULTURE», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανίας 2014 – 2020 (INTERREG IPA CB) Διαχείριση Έργου - Αμοιβή Διαχειριστή (Project Manager) για το πρόγραμμα IT CULTURE, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, GRAL 2014-2020»

Θέμα   16ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Νυχτερινή φύλαξη της Μαθητικής Εστίας”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα   17ο
Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο: “Αντικατάσταση φωτιστικών πλατείας Αιμιλιανού” Α.Μ. 12/2017

Θέμα   18ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: “Κατασκευή δρόμου από Μικρό Σειρήνι έως Άγιο Γεώργιο Μέσω Τ.Κ. Ελευθέρου” (Α.Μ. 22/2018)

Θέμα   19ο
Έγκριση ή μη της συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου: “Κατασκευή δρόμου από Μικρό Σειρήνι έως Άγιο Γεώργιο Μέσω Τ.Κ. Ελευθέρου” (Α.Μ. 22/2018)

Θέμα   20ο
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού (τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Κοινότητα Δασυλλίου)

Ειδικά Θέματα
Θέμα   21ο
Διακοπή κυκλοφορίας τμήματος κεντρικής οδού των Γρεβενών κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο στις 22/9/2019, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας»Η Πρόεδρος του Δ.Σ.


Φωτεινή  Τζουβάρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αφήστε το σχόλιό σας

  • Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.
  • Πάγια πολιτική μας να μη δημοσιεύουμε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις οι οποίες και είναι εύκολο να πειραχτούν !!! από τον διαχειριστή τους
_ ΦΟΡΑ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

Τα νέα του STAR FM 93,3

Τα νέα του greveniotis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις